Wetswijziging

Koninklijke Horeca Nederland heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar afkeuring laten blijken over het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet. Volgens de brancheorganisatie dient het wetsvoorstel de beoogde doelen niet en is het zelfs contraproductief.

Het wetsvoorstel voorziet onder meer in maatregelen die het schadelijk alcoholgebruik door jongeren moeten terugdringen, maar die volgens KHN de horeca de duimschroeven verder aandraaien, terwijl ze andere alcoholverstrekkers juist meer ruimte bieden tot ongecontroleerd en ongereguleerd verstrekken van alcohol.

KHN is ook tegen het verhogen van de leeftijdsgrens van zestien jaar voor zwakalcoholische drank naar achttien jaar. Wanneer sommige gemeenten straks mogen experimenteren met de leeftijdsgrens, ontstaat er volgens KHN onduidelijkheid in het beleid. Daarnaast ontstaat er alcoholtoerisme, omdat jongeren hun heil zoeken in buurgemeenten, in illegale hokken en keten en in thuisgebruik. In de ogen van KHN gaat het bij het terugdringen van alcoholgebruik om een mentaliteitsverandering en die wordt niet bereikt door de leeftijdsgrens van zestien naar achttien jaar te verhogen.

De maatregelen in het wetsvoorstel die moeten leiden tot minder administratieve rompslomp op het terrein van vergunningverlening, worden in de ogen van KHN teniet gedaan door extra verordenende bevoegdheden voor gemeenten en een verschuiving van de handhaving naar lokaal niveau. Die zouden op hun beurt leiden tot lastenverzwaring voor de horeca.

Om kort te gaan roept Koninklijke Horeca Nederland de Tweede Kamer op het wetsvoorstel te verwerpen. De verschillende betrokken departementen zouden vervolgens een nieuwe Drank- en Horecawet moeten opzetten die voorziet in een verantwoorde verstrekking van alcohol. Dit dient, stelt KHN, te geschieden vanuit een evenwichtiger verdeling van rechten, plichten en verantwoordelijkheden over alle partijen.

 
nieuwsarchief


Lees verder Leren in Horeca

Lees verder Wetswijziging

Lees verder Familie bedrijven


Contact

Vestag Horecamakelaars
De Greune 23                     7483 PH Haaksbergen
Tel: 053-5726120
Fax: 053-5723084
E-mail info@vestag.nl